Splošni pogoji uporabe spletne strani

Splošni pogoji uporabe spletne strani

Splošni pogoji poslovanja in uporabe spletne strani www.standupsi.com so sestavljeni v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot), Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) ter Zakonom o elektronskem poslovanju na trgu (ZEPT).

S spletno stranjo in domeno www.standupsi.com (v nadaljevanju tudi standupsi.com) upravlja podjetje Zavod za kulturo Maribor, ulica Lizike Jančar 001, 2000 Maribor, matična številka: 3477118000, davčna številka: SI32254288, (v nadaljevanju tudi Standupsi.com ali prodajalec).

Podjetje Zavod za kulturo Maribor je organizator ponujenih dogodkov in odgovarja kupcu za del, ki se nanaša na nakup in dostavo vstopnic ter na samo izvedbo dogodka. Podatki organizatorja so navedeni na sprednji strani vstopnice. Lahko jih zahtevate tudi po e-mailu na Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. ali po telefonu na št. +386 70 717 161.

Splošni pogoji poslovanja določajo delovanje spletne trgovine www.standupsi.com, pravice in obveznosti uporabnika (v nadaljevanju tudi kupca) in prodajalca ter urejajo njun poslovni odnos.

V ceni vstopnice ni upoštevan DDV, ker je po 13. točki 42. člena ZDDV - 1 Zavod za kulturo Maribor oproščen plačila DDV-ja. To je tudi razvidno iz zapisa na vstopnici.

Plačilo je možno s kreditnimi karticami (MasterCard, Visa). V primeru nakupa preko spleta ima Standupsi.com zaradi varnostnih razlogov in načina finančnega poslovanja možnost zahtevati identiteto naročila. Standupsi.com si pridržuje pravico, da bo preverjal naročila, ki so bila plačana s kreditno kartico. Od strank lahko zahteva, da mu posredujejo kopijo osebnega dokumenta (potni list ali osebna izkaznica) ter kopijo kreditne kartice. Zahtevek bo poslan preko elektronske pošte. V primeru, da stranka na zahtevo Standupsi.com podatkov ne posreduje v določenem roku, se bo naročilo storniralo.

Kupec oziroma uporabnik storitev Standupsi.com se ob nakupu vstopnice strinja, da bodo podatki, ki jih bo elektronsko posredoval, uporabljeni s strani Standupsi.com za namen izpolnjevanja naročila in obveščanja. Podjetje Standupsi.com se zavezuje k trajnemu varovanju vseh osebnih podatkov uporabnika v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Če uporabnik ne želi več prejemati elektronskih novic in promocijskih sporočil podjetja Standupsi.com se lahko od njih odjavi. Navodila za odjavo najdejo uporabniki v vsakem izvodu elektronskih novic in elektronskem sporočilu, lahko pa tudi pišejo na Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.. Odjava je mogoča tudi s poštno pošiljko naslovljeno na Zavod za kulturo Maribor, ulica Lizike Jančar 001, 2000 Maribor, Slovenija. Uporabnikovi podatki v nobenem primeru ne bodo predani nepooblaščenim osebam. Za varovanje osebnih podatkov je odgovoren tudi uporabnik sam, in sicer tako, da poskrbi za varnost svojega e-mail naslova in ustrezno programsko (protivirusno) zaščito svojega računalnika.

V primeru izgube mobilne vstopnice iz opravičljivih razlogov (npr. zaradi izbrisa ali izgube mobilnega telefona) se morajo kupci obrniti na njihovega mobilnega operaterja. Kakršnakoli drugačna oblika izgube vstopnic je nenadomestljiva.
Storitev print@home pomeni, da si kupec lahko vstopnico natisne kar od doma z klikom na gumb v obliki tiskalnika. Po kliku na gumb se kupcu generira .pdf vstopnica, katero lahko shrani na računalnik ali pa natisne.

Print@home vstopnice se ne smejo zlorabljati, kopirati, posredovati naprej ali spreminjati. Posamezna vstopnica je veljavna pri prvem vstopu na prireditev, kar pomeni, da je veljavna prva vstopnica, ki je sprejeta s svojo identifikacijo. Vse naslednje vstopnice z isto identifikacijo so avtomatično neveljavne. Z uporabo avtorizirane vstopnice uporabnik sprejme splošne pogoje organizatorja prireditve in pravila ustanove, kjer se prireditev odvija.

Kupca zavezujejo splošni pogoji, ki so veljavni v trenutku nakupa (oddaje spletnega naročila). Uporabnik je ob oddaji naročila vsakič posebej opozorjen na splošne pogoje poslovanja in z oddajo naročila potrdi svojo seznanjenost z njimi. Podjetje Standupsi.com si pridržuje pravico, da splošne pogoje poslovanja spremeni, v medsebojnem razmerju pa veljajo tisti splošni pogoji poslovanja, ki so veljali v trenutku nakupa. Za reševanje morebitnih sporov je pristojno stvarno pristojno sodišče v Mariboru.

DOSTOPNOST INFORMACIJ PRED SKLENITVIJO POGODBE 

Standupsi.com se zavezuje, da bo kupcu še preden ga zavezuje pogodba ali ponudba, zagotovil naslednje podatke:
- glavne značilnosti blaga ali storitev v obsegu, ki ustreza nosilcu podatkov in blagu ali storitvam,
- firma, sedež podjetja in telefonska številka podjetja, kadar je ta na voljo,
- končna cena blaga ali storitve ali način izračuna cene, če je zaradi narave blaga ali storitve ni mogoče izračunati vnaprej,
- plačilni pogoji ter pogoji dostave
- informacija o pritožbenem postopku pri podjetju oziroma pojasnilo glede postopka pritožbe, vključno z vsemi podatki o kontaktni osebi za stike s kupci
- naslov, na katerem podjetje dejansko opravlja dejavnost, telefonska številka, številka telefaksa in naslov elektronske pošte podjetja
- stroški, povezani z uporabo komunikacijskega sredstva, če se razlikujejo od osnovne tarife,
- pogoji, roki in postopek za uveljavljanje pravice do odstopa od pogodbe brez navedbe razloga v skladu s 43.č in 43.d členom ZVPot skupaj z obrazcem za odstop od pogodbe iz petega odstavka b43.d člena,
- rok, v katerem je možno odstopiti od pogodbe in pogoje za odstop (opis pravice do odstopa v skladu s 43.č ZVPot; v primerih, ko potrošnik v skladu s 43.č členom ZVPot nima pravice do odstopa, je o tem izrecno obveščen),
- možnosti izvensodnega reševanja sporov in druga pravna sredstva, ki se uporabljajo za podjetja, ter njihova dostopnost

 

REKLAMACIJE

Vse reklamacije obravnava oddelek na Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. vsak delovnik med 8. in 16. uro. Zaradi zaščite podatkov za veljavne pritožbe ali reklamacije štejejo zgolj tiste, ki so podane pisno na Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. ali poslane na naslov podjetja Zavod za kulturo Maribor, Ulica Lizike Jančar 001, 2000 Maribor.


Reklamacije vstopnic

V skladu z 12. točko 43.č člena Zakona o varstvu potrošnikov potrošnik nima pravice do odstopa od pogodbe pri storitvah za prosti čas, pri katerih se podjetje zaveže, da bo izpolnilo svojo obveznost ob točno določenem datumu ali v točno določenem roku. Glede na navedeno zakonsko izjemo, v skladu s katero potrošnik nima pravice do odstopa od nakupa vstopnic, so vsa naročila vstopnic obvezujoča.
V primeru odpovedi prireditve ali spremembe datuma prireditve je za urejanje nastale situacije in vračilo denarja v vseh primerih odgovoren Standupsi.com. Ob nastanku navedenih okoliščin bo podjetje Standupsi.com kupce vstopnic v najkrajšem možnem času obvestilo o možnostih vračila denarja.

V primeru odpovedi prireditve, bodo lastniki print@home-tickets vstopnic, prejeli povrnjen znesek, brez dodatnih zahtev, na isti način, kot so plačali vstopnice. S tem vstopnice postanejo neveljavne.

Minimalne ali upravičene spremembe v zasedbi ali izvedbi programa so pridržana pravica. V primeru odpovedi, spremembe datuma prireditve ali spremembe v zasedbi ali programu, dodatni stroški, ki jih utegnete imeti (npr. stroški potovanja, hotel, stroški prodajnega mesta, stroški dostave, stroški plačil), ne bodo povrnjeni.

V primeru izgubljenih ali ukradenih vstopnic kupec ni upravičen do povračila stroškov, zamenjav ali nadomestnih vstopnic.

Dolžnost kupca je preveriti veljavnost datuma, časa in lokacije prireditve, za katero je vstopnico kupil. Ob prejemu vstopnice je kupec dolžan vstopnico takoj preveriti in morebitne napake (kot na primer napačen izpis dogodka, datuma, časa in lokacije prireditve in napačna navedba izbranega sedeža) nemudoma oziroma v 8 dneh od dneva, ko je bila napaka vstopnice odkrita, to sporočiti podjetju Standupsi.com.

Podjetje Standupsi.com se trudi zagotoviti, da so vse cene na njihovi spletni strani točne, a vseeno lahko pride do napak. Če podjetje Standupsi.com odkrije napako v ceni vstopnice, ki jo je kupec že naročil, ga bo podjetje Standupsi.com o tem obvestilo v najkrajšem možnem času ter kupcu dalo možnost, da ponovno potrdi svoje naročilo po pravi ceni ali svoje naročilo prekliče. V kolikor podjetje Standupsi.com s kupcem ne bo uspelo vzpostaviti kontakta, se kupec strinja s tem, da bo podjetje Standupsi.com kupčevo vstopnico obravnavalo kot odpovedano. Če se kupec odloči za preklic vstopnice z nepravilno ceno po že izvršenem njegovem plačilu, mu bo podjetje Standupsi.com vrnilo denar.

Reklamacije rešujeta kupec vstopnic in Podjetje Standupsi.com v reklamacijskem roku, ki je osem (8) dni od prejema pisne pritožbe s strani pritožnika. V tem roku je podjetje Standupsi.com dolžno pritožniku posredovati pisni ali ustni odgovor na posredovano pritožbo.

 

Razen če sta se pogodbeni stranki dogovorili drugače, potrošnik nima pravice do odstopa od pogodbe pri pogodbah, katerih predmet so storitve za prosti čas, pri katerih se podjetje zaveže, da bo izpolnilo svojo obveznost ob točno določenem datumu ali v točno določenem roku.

Pri odstopu od pogodbe, kjer je bil koriščen bonus, koda za popust ali promocijska koda, se ta sredstva upoštevajo kot popust in se uporabniku ne vrnejo. Na TRR uporabnika se vrne le vplačani znesek.


Pritožbe in reševanje sporov

Podjetje Standupsi.com spoštuje veljavno zakonodajo o varstvu potrošnikov in se po vseh močeh trudi izpolnjevati svojo dolžnost zagotavljanja učinkovitega sistema obravnavanja pritožb.

V primeru težav se kupec s podajalcem lahko poveže po elektronski pošti na Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.. Pritožba se odda prek e-poštnega naslova Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.. Postopek obravnave pritožbe je zaupen. Podjetje Standupsi.com je dolžno varovati podatke pritožnika in jih ne razkrivati tretjim osebam, razen na izrecno željo pritožnika.

Podjetje Standupsi.com se zaveda, da je bistvena značilnost potrošniških sporov nesorazmernost med ekonomsko vrednostjo zahtevka in potrebnim časom ter stroški, ki nastanejo zaradi reševanja spora, kar je tudi glavna ovira, da potrošnik ne sproži spora pred sodiščem. Zato si podjetje Standupsi.com prizadeva po svojih najboljših močeh, da se morebitni spori rešijo sporazumno, in sicer z dogovorom in mediacijo. V primeru, da sporazumna rešitev ne bo mogoča, bo spore reševalo stvarno pristojno sodišče v Mariboru.

V primeru tehničnih težav ali če uporabnik potrebuje pomoč pri nakupu vstopnic, ima na voljo:
- elektronski naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.
- brezplačno pomoč uporabnikom preko telefona zagotavljamo na telefonski številki +386 70 717 161, ob delavnikih (od ponedeljka do petka) med 12.00 in 15.00 uro.


POSTOPEK NAKUPA

V postopku nakupa so kupcu na voljo naslednji tehnični koraki:
• iskanje posamezne vstopnice oziroma izdelka v ponudbi v spletni trgovini;
• izbor vstopnice oziroma izdelka za nakup iz načrta dvorane;
• določitev količine vstopnic oziroma izdelka za nakup;
• pregled cene izbranega izdelka v izbrani količini
• izbor načina plačila ter
• potrditev in oddaja naročila ter s tem zaključek nakupa.

 

NAVODILA ZA NAKUP VSTOPNIC

Ko se obiskovalec odloči za nakup vstopnic na spletni strani, poišče željen dogodek in klikne nanj. V izbranem dogodku nato izbere datum in uro dogodka (v kolikor je na voljo več opcij) in klikne na gumb »Vstopnice«.


KORAK 1
IZBIRA VSTOPNIC

V tem koraku se kupcu prikažejo različne cenovne kategorije, vključno z opisom tipa vstopnice – predprodaja, redna cena itd. Sedeže kupec lahko izbere s pomočjo interaktivne sheme dvorane. To stori s klikom na zavihek »Načrt dvorane«. S klikom na želen sedež, se odpre dodatno okno, v katerem kupec izbere ceno.


KORAK 2
OBRAZEC

Naročnik izpolni obrazec vsakokrat posebej. Ob vsakem naročilu se ponovno vnese elektronski naslov, kjer kupcu pošljemo vse podatke o le-tem.


KORAK 3
PRINT@HOME VSTOPNICE

»Print@home« nudi kupcu možnost, da si vstopnice natisne doma. Vstopnice je mogoče natisniti od nakupa, pa vse do pričetka dogodka, za katerega so bile vstopnice kupljene.


KORAK 4
INFORMACIJE O PLAČILU & PRAVICE PRI ODPOVEDI

Spletna stran Standupsi.com omogoča plačilo z kreditnimi karticami (MasterCard, Visa).
Ko kupec izbere kreditno kartico, mora podatke o kreditni kartici vpisati v zato namenjena polja. Podatki o kreditnih karticah se na spletni strani ne hranijo, zato jih je potrebno vpisati ob vsakem nakupu.

Za potrditev izbrane metode plačila in za zaključek nakupa, mora kupec nakup potrditi, kar pomeni, da se z oddajo naročila v celoti strinja s plačilom. Pred klikom na gumb »Potrdite« je kupec dolžan skrbno preveriti vse podatke o nakupu (datum in znesek nakupa, naziv predstave, število vstopnic, izbrane sedeže). Uporabnik ima pred klikom na gumb »Potrdite« možnost opraviti spremembo nakupa ali od le-tega odstopiti . Po kliku na gumb »Potrdite« spremembe ali odstop od nakupa niso več mogoče.


KORAK 5

V nekaj minutah bo kupec na e-mail naslov, katerega je navedel ob registraciji, prejel potrditveni e-mail, skupaj s podrobnostmi naročila.

V primeru, da iskalnik posreduje obvestilo o napaki med nakupom, ali se ob nakupu pojavijo druge očitne težave, kupec lahko na elektronski naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. posreduje naslednje podatke o nakupu:

- datum/uro nakupa;
- naziv predstave;
- število vstopnic;
- e-mail naslov, uporabljen ob nakupu;
- uporabljeno plačilno sredstvo;
- v katerem koraku nakupa je prišlo do težave;
- obvestilo, ki se je ob tem izpisalo.

 

NAROČILO

Po oddaji naročila kupec na e-mail naslov, katerega je navedel ob registraciji, prejme potrditveni e-mail, skupaj s podrobnostmi naročila.
Vsako naročilo (kupoprodajna pogodba) kupca je shranjeno v elektronski obliki na strežniku standupsi.com in ga je možno po želji obnoviti (ponovno na mail poslati digitalno vstopnico, print@home vstopnico in navodila za uporabo).